Voor beleidsmakers.

Maak mentaal gezonde jongeren de norm.

Wil jij als gemeente of organisatie realiseren dat minder jongeren zich eenzaam voelen of mentaal ongezond zijn? Leer hier meer over onze bewezen effectieve aanpak.

Jongeren en mentale gezondheid.

Waarom investeren in preventie?

De meest voor de hand liggende reden om meer in te zetten op preventie, is natuurlijk om het mentaal welzijn van jongeren te verbeteren en te voorkomen dat zij onnodig gebruik moeten maken van de GGZ. Middels onze methodiek bespaar je als gemeente op jaarbasis minstens €60.000,-.

Maar wist je ook dat het bieden van vroegtijdige ondersteuning bij mentale klachten tot andere positieve effecten leidt? Onderzoek toont aan dat inzet op preventie onder andere leidt tot minder overlast in de buurt, een sterkere sociale cohesie, en minder uitval op school en werk. Preventie draagt bij aan een betere startpositie voor maatschappelijke participatie voor jongeren (Pharos en Trimbos Instituut, 2021).

Stadium 1 preventie

Tachtig procent van de zware mentale problematiek ontwikkeld zich tussen de 15 en 25 jaar.

Stadium 1 preventie

66 procent van de jongeren geeft aan zich emotioneel eenzaam te voelen. 

Stadium 1 preventie

4 op de 10 jongeren ervaart momenteel mentale klachten. In totaal zijn dit meer dan 1.4 miljoen (!) jongeren.

Stadium 1 preventie

Suïcide is momenteel doodsoorzaak #1 onder jongeren en het aantal zelfdodingen onder jongeren neemt ieder jaar toe.

“Iedereen is bij Transformers gewoon eerlijk over hoe het écht gaat. En daardoor laat ik ook mijn muur zakken. Ik heb hier geleerd dat het veilig kan zijn om je kwetsbaar op te stellen en dat er altijd iemand is die je verhaal herkent.”

-Andrea (22), deelnemer

Écht een verschil maken.

Hoe zet je effectief in op preventie?

We willen niet alleen dat jongeren geen mentale klachten ervaren, maar ook dat ze volwaardig mee kunnen doen in de samenleving en hun volledige potentie kunnen benutten. Daarom streven we naar het bevorderen van mentaal welzijn. Mentaal welzijn ontstaat wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden van verbondenheid en een gemiddeld tot hoog niveau van emotionele intelligentie. Oftewel:

Mentaal welzijn = Emotionele Intelligentie + Ervaren verbondenheid.

De beste voorspeller van veerkracht.

Emotionele Intelligentie.

Emotionele Intelligentie (EQ) omvat alle vaardigheden om met de highs en lows van het leven om te gaan en is dan ook de belangrijkste voorspeller van mentale veerkracht.

Heel veel jongeren hebben een laag EQ – simpelweg omdat ze deze vaardigheden nergens leren. Ze weten niet hoe ze kunnen omgaan met onprettige gevoelens en gedachten. Ze willen zich graag kwetsbaar opstellen, maar weten simpelweg niet hoe. En doordat ze niet met zichzelf kunnen verbinden, kunnen ze ook niet écht verbinden met anderen. Hierdoor neemt de emotionele eenzaamheid toe en belandden ze in een vicieuze cirkel. EQ vormt dan ook de voorwaarde om verbondenheid te ervaren. 

Na deelname aan onze methodiek neemt het zelfbeeld van jongeren toe (+36%) en nemen emotionele klachten af (-25%).

 

De belangrijkste beschermingsfactor.

Verbondenheid.

Verbondenheid is de belangrijkste beschermingsfactor van mentaal welzijn, en ontstaat doordat we ons onderdeel voelen van een groep en iemand hebben waarbij we terecht kunnen voor een luisterend oor. 

De meerderheid van de jongeren ervaart deze verbondenheid niet, veelal vanuit een gebrek aan emotionele intelligentie. Immers: als je niet met jezelf kan verbinden, hoe kan je dan met een ander verbinden? Zij zijn daardoor emotioneel eenzaam. 

Door vanuit peer support herkenning en erkenning te creëren, ervaren jongeren dat ze niet de enige zijn. Daarnaast krijgen ze bij ons de kans om te oefenen met kwetsbaarheid, waardoor ze vaardiger worden in het delen van gevoelens en vragen van hulp.  

Na deelname aan onze methodiek rapporteert 91% van de jongeren een toegenomen gevoel van verbondenheid.

Duurzame welzijnsbevordering.

De impact van onze aanpak.

Onze methodiek heeft een bewezen positieve invloed op de mentale gezondheid en veerkracht van jongeren.

Door ons direct te richten op de kernoorzaken van mentale problematiek, realiseren we een duurzame positieve impact op de mentale gezondheid van jongeren. We verminderen risicofactoren, zoals de mate van emotionele klachten, en versterken beschermingsfactoren, zoals een positief zelfbeeld.

Positief zelfbeeld resultaten BBP
Afname emotionele klachten BBP

“Voordat ik meedeed [aan het Brain Boost Programma] wist ik niet wat ik moest doen met onprettige emoties. Maar nu sta ik er bewust bij stil en zoek ik de confrontatie op met emoties die ik eerder wegdrukte. Ik kan het nu makkelijker in stukjes opdelen, zodat het niet héél heftig in een keer wordt en overweldigend is.”

– Maruelle (19), deelnemer

Wat maakt onze aanpak uniek?

De Transformers Community is momenteel de enige organisatie in Nederland die zich richt op het 3e stadium van preventie. Hiermee vormen we een schakel tussen welzijn en zorg. 

Daarnaast zijn we de enige organisatie in Nederland die het mentaal welzijn van jongeren verbetert door de emotionele intelligentie te vergroten vanuit peer support. Zo zetten we in op de meest effectieve factoren van preventie: het creëren van (h)erkenning en support vanuit peers en het vergroten van de kennis en handelingopties.

Stadium 1

Veelal een voorlichtend, informerend karakter. Op algemene doelgroep jongeren gericht.

Bijvoorbeeld:

Stadium 1 preventie

Stadium 2

Bieden van een luisterend oor. Veelal eenmalig contact met een vrijwilliger.

Bijvoorbeeld:

Preventie stadium 2

Stadium 3

Gerichte interventie die inzet op het versterken van vaardigheden. Gericht op een specifieke doelgroep waarbij sprake is van een verhoogd risico op psychische problematiek.

Preventie stadium 3

Word onderdeel van de beweging.

Ook meedoen met jouw gemeente?

Vormt de mentale gezondheid van jongeren één van de speerpunten van jullie beleid? Willen jullie samenwerkingen stimuleren en versnippering van het aanbod voorkomen? En leren hoe je jongeren met mentale klachten en/of eenzaamheidsklachten bereikt?

Als je alle vragen met ‘Ja’ kan beantwoorden, geloven wij dat onze methodiek een waardevolle versterking kan bieden om de mentale gezondheid van jongeren in jullie gemeenten te verbeteren.

Je kan geheel vrijblijvend een mailtje sturen naar Iris. Of download meer informatie over de methodiek door te klikken op de knop hieronder.

Kom je graag in contact? Of heb je vragen?
Neem dan contact op met Iris:

E-mail: iris@transformers.community
Telefoon: 06 53 180 761

Onze partners.

Deze organisaties gingen je voor.

Logo gemeente eindhoven

Transformers Community updates.

Zie hier het laatste nieuws.

Gesprek Maxima

In gesprek met Koningin Máxima over mentale gezondheid.

Oprichter Iris en moderator Joëlle spraken met de Koningin over de impact van social media op de mentale gezondheid van jongeren.

 

Maarten van Ooijen werkbezoek

Bezoek van Maarten van Ooijen.

Tijdens een werkbezoek van de staatssecretaris deelde de Transformers Community haar aanpak. “Naast de cruiseschepen hebben we speedboten zoals jullie nodig.”

 

Interview Sanne Trouw

Interview Trouw: Transformer Sanne over de mentale tol van de lockdown.

Sanne vertelt in de Trouw wat de impact van de pandemie is geweest op haar mentale gezondheid.